Swedcraft`s Båtar

Ett livslångt intresse för motorbåtar har lagt grunden för Swedcraft Powerboats. Sedan 80-talet har vi, i mindre skala, kontinuerligt arbetat med att renovera och nyproducera båtar i olika storlekar från 16 upp till 38 fot. Viktiga begrepp som kvalitet, leverans på utsatt tid och nöjda kunder har alltid varit nyckelbegrepp.

Swedcraft förknippas i dag med kvalitet för oslagbara priser.

Modellerna är moderna och säkerhetskraven är högt ställda.